ஈழப்போராட்டத்தின் உந்துசக்தியாக அமைந்த சிவாஜியின் திரைப்படங்கள் குறித்த கனடா மூர்த்தியின் உரை

சிவாஜி கணேசன் குறித்த “நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனும், நடிப்பு முறைமைகளும்” என்ற சர்வதேச இணையவழிக் கருத்தரங்கு கடந்த ஜூலை 15 முதல் ஆரம்பமாகி ஜூலை 21வரை நடைபெறுகிறது!

Read more

கொரோனா என்றழைக்கப்படும் கோவிட்-19

கட்டுரை இலக்கம் II……. கோவிட்-19 கனடாவில் நன்கு பரவிய நிலையில் அது குறித்து மத்திய அரசு, மாகாண அரசு, நகரசபைகள் அனைத்துமே நம்மை விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு வலியுறுத்தி

Read more

கொரோனா என்றழைக்கப்படும் கோவிட்-19

கட்டுரை இலக்கம் I……. கோவிட்-19 கனடாவில் நன்கு பரவிய நிலையில் அது குறித்து மத்திய அரசு, மாகாண அரசு, நகரசபைகள் அனைத்துமே நம்மை விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு வலியுறுத்தி

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!