இலங்கையின் இராஜதந்திரத்துக்குள் இந்திய-அமெரிக்க உத்திகள் தகர்ந்து போகுமா? மைக் பாம்பியோவின் விஜயம் ஏற்படுத்தப் போவது என்ன?

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை இலங்கை சீன நட்புறவை மேலும் பலப்படுத்திய போதும் அமெரிக்காவையும் அதன் நட்பு நாடுகளையும் அதிகம் பாதித்துள்ளதை காணமுடிகிறது. குறிப்பாக சீனாவின் உதவிகளை கடன்பொறி

Read more

நேரடி Video சந்திப்பு! பேராசிரியர் கலாநிதி கே.ரீ கணேசலிங்கம் – தமிழர் தாயகப் பகுதிகளின் முடிவுகளில் நாம் கண்ட எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

TheTamil Journal நேரடி Video சந்திப்பு! யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கலந்து கொள்ளும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக அரசியல் விஞ்ஞான பீட சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர் பேராசிரியர் கலாநிதி கே.ரீ கணேசலிங்கம் அவர்களுடன்

Read more

நேரடி video சந்திப்பு! அரசியல் அவதானி பேராசிரியர் கலாநிதி கே.ரீ கணேசலிங்கம் அவர்களுடன் “இலங்கை தேர்தல் குறித்து ஒரு கடைசிநேரக் கண்ணோட்டம் “

இன்று 8:30 pm. August 02,2020. “இலங்கை தேர்தல் குறித்து ஒரு கடைசிநேரக் கண்ணோட்டம் “ நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 2020 (2020 Sri Lankan parliamentary election)

Read more

கூட்டமைப்பின் வாக்கு வங்கி சரிவை எதிர்நோக்கும்!

அரசியல் அவதானி பேராசிரியர் கலாநிதி கே.ரீ கணேசலிங்கம் இலங்கையின் பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல்2020 பிரச்சாரம் இறுதி நிமிடங்களை அடைந்துள்ளது. இதில் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசம் முக்கியமான அரசியல்

Read more

“கொரோனா அரசியல்” 37 கட்டுரைகளை : கலாநிதி கே.ரீ. கணேசலிங்கம்

கலாநிதி கே.ரீ.கணேசலிங்கம் யாழ்.பல்கலைக்கழகம் அவர்கள் தனது மாணவர்களான லக்சனா பாலகுமாரன் மற்றும் ஐ.வி.மகாசேனன் ஆகியவர்களை நெறிப்படுத்தி. 37 கட்டுரைகளை கொரோனா காலத்தில் ஆசிரியராலும் மாணவர்களாலும் எழுதப்பட்ட சர்வதேச மற்றும்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!