புறநானூற்றுப் போர் நெறிகள் – அறங்கள்- அண்டைநாடுகளின் இன்றைய போர்க்குற்றங்கள் By : Dr.N.Janakiraman

போர்நெறிகள், அறங்கள், போர்க்குற்றங்கள் நேருக்குநேர் நின்று போரிடலே சாலச்சிறந்தது. அது நெறியும் ஆகும். இவற்றை மீறுவது குற்றமாகும். இராமயணத்தில் இராமன் மறைந்து நின்று வாலியைத்தாக்கிய காட்சியையே இது

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!