தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 63

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 63 நாள்- 19.06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி(இலங்கை நேரம்)தலைப்பு:உங்கள் கூகுள் கணக்கைப்

Read more

ரொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கை அமைப்புக் கொண்டாட்டம்

கனேடிய தமிழ் காங்கிரஸ் சனிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு (ரொறொன்ரோ நேரம்) ஆரம்பமாக உள்ள, ரொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கை அமைப்புக் கொண்டாட்டத்தில், எங்களோடு இணைந்து மகிழ்ச்சி

Read more

First-ever Tamil Radiothon for Scarborough Health Network

உங்களால் இயன்ற நன்கொடையை கொடுத்து உதவுங்கள் நாளை 8 மணி முதல் மாலை 9 மணி வரை Scarborough Health Network மருத்துவமனைகளுக்கு நன்கொடைகளை வழங்க 416-431-8152http://shnfoundation.ca/tamilradiothon

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் 62

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் 62 நாள்-12. 06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி(இலங்கை நேரம்) தலைப்பு: இணையத்தில் தமிழ் மொழியைச் சீராகப்

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 61

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 61நாள்- 05. 06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி(இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:இளையோருக்கான பாதுகாப்பான இணையப் பாவனை

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 60

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 60 நாள்- 29. 05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி(இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:தமிழ்

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -59

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 59நாள்- 22. 05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி(இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:கல்வியிலும் கணினியிலும் சாதனை படைக்கும் வாழ்வகத்தின் மாணவி.. உரையாளர்:செல்வி .ஜெயராசன் லோகேஸ்வரி,உயர்தர மாணவி, வாழ்வகம், யாழ்ப்பாணம் ஒருங்கிணைப்பு:திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்சூம் விபரம்:நுழைவு எண் :  81891038941கடவுச் சொல்: 2020மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!