இலங்கையில் “போதைப் பொருள்களுக்கு நிகரான எண்ணிமப் போதைக்கு அடிமை ஆதலும் அதன் நீண்ட கால விளைவுகளும்”

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல்- 114 2022-12.03 (சனிக்கிழமைபிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) “போதைப் பொருள்களுக்கு நிகரான எண்ணிமப் போதைக்கு அடிமை ஆதலும் அதன் நீண்ட

Read more

குரல் வழித் தட்டச்சு நுட்பங்கள் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -112 காலம்: 2022-11.29 (சனிக்கிழமைபிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு:குரல் வழித் தட்டச்சு நுட்பங்கள் உப.தலைப்பு:       

Read more

விழித்தெழு தமிழா! – மாதாந்த இணையவழிக் கருத்தாடல்

விழித்தெழு தமிழா! மாதாந்த இணையவழிக் கருத்தாடல் 19/11/2021 சனிக்கிழமை ஈழம்&தமிழ்நாடு 20:30 PM-பிரான்ஸ் 16:00 PM-பிரித்தானியா 15:00 PM – கனடா&அமெரிக்கா 10:00 AM(Eastern Time) பேச்சாளர்கள்

Read more

ஓபன் ஷாட்(Open Shot) காணொளி தொகுப்பு மென்பொருள் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -112கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வுகாலம்: 19.11.2022 சனிக்கிழமை , பி

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் -111

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் எண்:111 கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வு காலம்: 12.11.2022 சனிக்கிழமை

Read more

ஸ்கார்பரோவில் 28வது ஆண்டு TPS Auxiliary Toy Drive!

The Annual Toronto Police Auxiliary TOY DRIVE ஸ்கார்பரோவில் மிகவும் தேவைப்படும் சமூகங்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் கொடுப்பதற்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்யவும் உங்கள் வணிகம்,

Read more

லினக்சும் தமிழும் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -110கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வுகாலம்: 05.11.2022 சனிக்கிழமை பி ப

Read more

கட்டற்ற கல்வி வளங்களும் அணுக்க உரிமைகளும் – இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் எண்:109கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வுகாலம்:29.10.2022 சனிக்கிழமை பி ப 7.30-8.30

Read more

சூழலியல் புத்தகங்கள் அறிமுகமும், உரையாடலும்

யாழ்ப்பாணம்-கொக்குவில் பொது நூலகம் மற்றும் சிறகுகள் அமையம் இணைந்து நடாத்தும் சூழலியல் புத்தகங்கள் அறிமுகமும், உரையாடலும் நிகழ்வு 23.10.2022 ஞாயிறு அன்று காலை 10.00 மணிக்கு கொக்குவில்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!