இலங்கை- யாழ்ப்பாண வினைத்திறன் மிக்க உள்ளூர் அடுப்புகள்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) சிறப்பு உரையாடல் எண்:09 காலம்:2022-08-06 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 8.00 – 9.00 (இலங்கைநேரம்) தலைப்பு:வினைத்திறன் மிக்க உள்ளூர் அடுப்புகள்.துணைத் தலைப்பு:எரிபொருள் நெருக்கடிக்கு

Read more

தகவல் பறிமாற்றத்தின் புதிய சகாப்தம் – டெலிகிராம்(A new era of messaging).

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைந்து நடத்தும்இணையவழி உரையாடல்: எண் -99காலம்: 26-06-2022,ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7.00 -8.00 (இலங்கை இந்திய நேரம்) தலைப்பு:தகவல் பறிமாற்றத்தின் புதிய சகாப்தம்

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் சிறப்பு உரையாடல் – 07

2022-06-25 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு:உணவு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் யுக்திகள்உரையாளர்:  ஆர்.சங்கரன்,முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர்,frigoscan ஃபிரிகோஸ்கான் நிறுவனம்,சென்னைஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,செயலாளர்,தமிழறிதம்ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,செயலாளர்,தமிழறிதம்          

Read more

உணவுத்தேவையும் பொருளாதாரத்திலும் தன்னிறைவை நோக்கி.. – உரையாடல் – 06

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) சிறப்பு உரையாடல் எண்: 06 காலம்: 2022-06-18 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு: உணவுத்தேவையும் பொருளாதாரத்திலும் தன்னிறைவை நோக்கி..உப தலைப்பு:

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!