நமது மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி பேசுவது முக்கியம் – பிரதமர் Justin Trudeau

நமது மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி பேசுவது முக்கியம் என்று நாங்கள் அடிக்கடி கூறுகிறோம், ஆனால் அந்த அறிவுரையை நாம் அடிக்கடி மனதில் கொள்ள மாட்டோம் – அல்லது

Read more

இன்று கனடாவில் தாவர அடிப்படையிலான கோவிட்-19 தடுப்பூசி

இன்று கனடாவில் (7) தாவர அடிப்படையிலான கோவிட்-19 தடுப்பூசி- தற்போது இருக்கும் தடுப்பூசியை விட நல்ல பலனைத் தருகிறது என்று Medicago நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது Quebec City,

Read more

இன்று கனடாவில் Omicron coronavirus variant வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

இன்று (28) New omicron coronavirus variant கனடாவின் முதல் தடவையாக ஒட்டாவாவில் ஒரு நபருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன The Omicron variant is a variant

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!