விழித்தெழு தமிழா- இணையவழிக் கருத்தாடல் Live@10 am

விழித்தெழு தமிழா -மாதாந்த இணையவழிக் கருத்தாடல் 08/08/2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை Live கனடா காலை 10:00 am பங்குகொள்வோர் சந்திரலீலா சிமித்கட்சன்ஒருங்கிணைப்பாளர், கேப்பாப்பிளவு நிலமீட்புப் போராட்டக் குழு, முல்லைத்தீவு

Read more

தமிழ் சமூக மையம் பற்றிய சிறப்பு அறிவித்தல்-LIVE-Special government announcement regarding Tamil Community Centre

பின்வரும் அரசியற் தலைவர்கள் இணைந்துகொள்ளவுள்ளார்கள். ·  மாண்புமிகு பில் பிளேய்ர், பொதுப்பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரகாலத் தயார்நிலைக்கான மத்திய அமைச்சர் – இவர் குமுகங்களுக்கும் உட்கட்டுமானத்திற்குமான மத்திய அமைச்சர்

Read more

தமிழீழப் போராட்டமும் திரைக்களமும் – LIVE @ 10am ET

தமிழர் உரிமைச் செயலரங்கம் -தமிழீழப் போராட்டமும் திரைக்களமும் 04/07/2021ஞாயிற்றுக்கிழமை கனடா 10:00 ET தமிழீழம் 19:30தமிழ்நாடு 19:30பிரான்ஸ் 16:00பிரித்தானியா 15:00கனடா 10:00 பங்குகொள்வோர் மேதகு திரைப்படக் குழுவினர்குகன்குமார்சுமேஸ்குமார்திருக்குமரன்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!