ரொறொன்ராப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைக்கு SJV and EJ Chelvanayakam Charitable Foundation $250,000 நிதி உதவி-குறிக்கோள் தொகையை எட்டிவிட்டோம்

ரொறன்ரோ தமிழ் இருக்கைக்கான குறிக்கோள் தொகையை எட்டிவிட்டோம் ரொறன்ரோ தமிழ் இருக்கைச் செயற்றிட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கான $3,000,000 என்ற குறிக்கோள் தொகையை எட்டிவிட்டோம் என்ற செய்தியைத் தெரியப்படுத்துவதில் கனடியத்

Read more

தமிழ் தேசிய அரசியலின் ஊடாக தமிழர் பண்பாட்டு அடையாளங்களை தக்கவைத்தல்

விழித்தெழு தமிழா!“தமிழ் தேசிய அரசியலின் ஊடாக தமிழர் பண்பாட்டு அடையாளங்களை தக்கவைத்தல்” கனடா காலை @ 10:00 am( EST ) 24/04/2021சனிக்கிழமை Live 24/04/2021சனிக்கிழமைதமிழீழம் இரவு

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!