அவுஸ்திரேலியாவின் அரசாங்கத்தால்(Australian Government) நேரடி உதவித் திட்டம் 2020-21 – இலங்கை மற்றும் மாலைதீவு

நேரடி உதவித் திட்டம் நிதியாண்டு 2020-21 – இலங்கை மற்றும் மாலைதீவு நேரடி உதவித் திட்டம் (DAP) என்றால் என்ன? நேரடி உதவித் திட்டம் (DAP) என்பது, அவுஸ்திரேலிய அரசினால் நிதியிடப்படும் வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தகத் திணைக்களத்தின்(DFAT) வெளிநாட்டுப் பதவிகளினால்  முகாமைத்துவம் செய்யப்படும் போட்டி

Read more

இலங்கை பொதுத் தேர்தல் 2020: 225 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வாக்களிப்பு தொடங்குகிறது

இலங்கை பொதுத் தேர்தல் 2020: 225 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வாக்களிப்பு தொடங்குகிறது காலை 7 மணிக்கு வாக்களிப்பு தொடங்கி மாலை 5 மணி வரை தொடரும்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!