உலக பத்திரிகை சுதந்திர தினம்World Press Freedom Day

பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று உலக பத்திரிகை சுதந்திர தினத்தில் பின்வரும் அறிக்கையை வெளியிட்டார் Statement by the Prime Minister on World Press Freedom

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!