புதிய இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவருக்கு US உள்ள தமிழ் அமைப்புக்கள் 4 கோரிக்கை கடிதம்

புதிய இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுக்கான புதிய அமெரிக்க தூதுவராக Julie Jiyoon Chung தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடம் அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழ் அமைப்புக்கள் 4 கோரிக்கை கடிதம் ஒன்றை

Read more

இன்று MP Gary Anandasangaree appointed as Parliamentary Secretary to the Minister of Justice & Attorney General of Canada

இன்று கனடாவின் நீதித்துறை அமைச்சர் மற்றும் அட்டர்னி ஜெனரலின் பாராளுமன்ற செயலாளராக Gary Anandasangaree Member of Parliament, Scarborough-Rouge Park நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் December 3, 2021Ottawa,

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 87

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல்- 87 04.12.2021 (சனி) பிற்பகல் 7:30 – 8:30 (இலங்கை நேரம்) தலைப்பு: நமது கல்வி முறைமையும் மனப்பாங்கு விருத்தியும் உரையாளர்:   சி.வரதசீலன், ஓய்வுபெற்ற பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர், (வடக்கு கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சு) , முன்னாள்செயற்திட்டப் பிரதிப் பணிப்பாளர், ஆசிரியர் சேவைக்காலப் பயிற்சிச் செயற்திட்டம்-ஜீ.ரி.இசற்,  வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729        மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com 

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 86

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 86 2021-11-27 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) இணையவழி வங்கிப் பயன்பாட்டில் அவதானிக்கப்பட வேண்டியவை உரையாளர்:கு.சிவஞானசுந்தரம்,பிரதான

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!