அவுஸ்திரேலியாவின் அரசாங்கத்தால்(Australian Government) நேரடி உதவித் திட்டம் 2020-21 – இலங்கை மற்றும் மாலைதீவு

நேரடி உதவித் திட்டம் நிதியாண்டு 2020-21 – இலங்கை மற்றும் மாலைதீவு நேரடி உதவித் திட்டம் (DAP) என்றால் என்ன? நேரடி உதவித் திட்டம் (DAP) என்பது, அவுஸ்திரேலிய அரசினால் நிதியிடப்படும் வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தகத் திணைக்களத்தின்(DFAT) வெளிநாட்டுப் பதவிகளினால்  முகாமைத்துவம் செய்யப்படும் போட்டி

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!