இலங்கை வவுனியாவில் நடைபெறும் மருத்துவக் கருத்தரங்கு -தாயகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு..

இலங்கை வவுனியாவில் நடைபெறும் மருத்துவக் கருத்தரங்குதலைப்பு ” நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் தொழிற்படா நிலை” Antibiotic Resistance கண்டு பயன்பெறுங்கள்.பங்குபெறுவோர்: மருத்துவ நிபுணர் ரெறன்ஸ் றோஹான் சின்னையா, (சுகாதார

Read more

இணையத்தில் தமிழ் எழுத்துருக்களும் அது கடந்துவந்த பாதையும்…- A Journey of Tamil Fonts In Internet

இணையத்தில் தமிழ் எழுத்துருக்களும் அது கடந்துவந்த பாதையும்… – A Journey of Tamil Fonts In Internet முன்னுரை மணலில் எழுதி அழகுபார்த்த எழுத்துகள் இன்று

Read more

COVID-19 குறித்த WHO ஊடக மாநாடு

புதன்கிழமை செய்தியாளர் கூட்டத்தில் COVID-19 இன் 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வழக்குகள் WHO க்கு பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் 10 மில்லியன்கள் 10 நாடுகளிலிருந்து வருகின்றன. COVID19 update

Read more

கருப்பு ஜூலை 37வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி கனேடிய Prime Minister, Justin Trudeau மற்றும் கரி ஆனந்தசங்கரி M.P Scarborough—Rouge Park அறிக்கைகள்

கருப்பு ஜூலை 37வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி கனேடிய பிரதமரின் அறிக்கை July 23, 2020Ottawa, Ontario The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!