“தற்போதைய இலங்கை” வெளிநாட்டில் பரந்துவாழும் தமிழர்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியவை. கலாநிதி கே.ரீ கணேசலிங்கம் அவர்களுடன் நேரடி Video சந்திப்பு!

“தற்போதைய இலங்கை” வெளிநாட்டில் பரந்துவாழும் தமிழர்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியவை The Tamil Journal நேரடி Video சந்திப்பு! யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கலந்து கொள்ளும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக அரசியல்

Read more

ஐந்து அம்சக் கோரிக்கையை முன்வைத்து சாகும்வரையான உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து உயிர் துறந்த தியாக தீபம் திலீபனின் 33 வருடங்கள் ஆகிறது

1987ஆம் ஆண்டு செப்ரெம்பர் 15ஆம் திகதி நல்லூர் கோயிலின் முன் தியாகி திலீபன் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார். தொடர்ந்து 12 நாட்களாக நீராகாரமும் இன்றி போராட்டத்தை முன்னெடுத்த

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!