பாடசாலைகள் பாதுகாப்பாக மீளத் திறக்கப்படுவதற்கான உதவியைப் பிரதம மந்திரி அறிவித்துள்ளார்-விளக்கத்தைத் தருகின்றார் MP. Gary Anandasangaree

விளக்கத்தைத் தருகின்றார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் Gary Anandasangaree. சிறுவர்களின் வளர்ச்சிக்கும், அவர்களது எதிர்காலம் வெற்றிகரமாக அமைவதற்கும் பாடசாலைகள் இன்றியமையாதவை. கோவிட்-19 உலகத் தொற்றுநோய் காரணமாகப் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டும்,

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!