Jaffna

NationNewsWorld

Live: Sri Lanka யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழர்களை இலங்கை போலீசார் தாக்குகின்றனர்

இலங்கை காவல்துறை அதிகாரிகளும், ஆயுதமேந்திய சிறப்புப் படைப் படையினரும் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்

Read More
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!