தமிழீழ மக்கள் தமக்கான அரசியல் அரங்கைத் தாமே அமைக்க வேண்டும் !

தமிழீழ மக்கள் தமக்கான அரசியல் அரங்கைத் தாமே அமைக்க வேண்டும் !  நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் புத்தாண்டுச் செய்தி மலர்ந்துள்ள புதிய ஆண்டு

Read more

புதிய இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவருக்கு US உள்ள தமிழ் அமைப்புக்கள் 4 கோரிக்கை கடிதம்

புதிய இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுக்கான புதிய அமெரிக்க தூதுவராக Julie Jiyoon Chung தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடம் அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழ் அமைப்புக்கள் 4 கோரிக்கை கடிதம் ஒன்றை

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 86

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 86 2021-11-27 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) இணையவழி வங்கிப் பயன்பாட்டில் அவதானிக்கப்பட வேண்டியவை உரையாளர்:கு.சிவஞானசுந்தரம்,பிரதான

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!