கனடா & யு.எஸ் எல்லை மேலும் 30 நாட்களுக்கு மூட பிரதம மந்திரி அறிவித்தார் All non-essential travel

உடனடி வெளியீட்டுக்காக மே 19, 2020 கனேடிய சமஷ்டி அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை இந்த உலகத் தொற்றுநோய் வேளையில் கனேடியர்களைப் பாதுகாப்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருப்பதிலும்,

Read more

கனேடிய சமஷ்டி அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை மே 15

உடனடி வெளியீட்டுக்காக மே 15, 2020 கனேடிய சமஷ்டி அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை கனடாவில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஆய்வுப் பணியாளர்கள், உயிர்காக்கும் புற்றுநோய் சிகிச்சை

Read more

கனேடிய சமஷ்டி அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை மே 14

உடனடி வெளியீட்டுக்காக மே 14, 2020 கனேடிய சமஷ்டி அரசின் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை கனேடியர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மிகச் சவாலான நிலைமைகளை எதிர்கொண்டதுடன்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!