இலங்கையை சீர்குலைக்க இந்தியா எவ்வாறு புலிகளை ஆதரித்தது என்பதை இலங்கையர்கள் முழுமையாக புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

நான் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பார்த்தது Sri Lanka and Pakistan: எவ்வாறாயினும், அந்த கடினமான நேரத்தில் பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு உதவியது & ஒன்றாக நாங்கள் தமிழ் புலிகளை

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!