கனடாவில் systemic இனவெறியை நாம் இனி புறக்கணிக்க முடியாது- M.P. Gary Anandasangaree

கனடாவில் முறையான இனவெறியை நாம் இனி புறக்கணிக்க முடியாது. வறுமை விகிதங்கள், சுகாதார சேவைகள் மற்றும் கல்விக்கான அணுகல் மற்றும் குற்றவியல் நீதி முறைமை ஆகியவற்றில் இனவெறி

Read more

இன்று Google அறிவித்துள்ளது – ஜூலை மாதம் 20 21 வரை வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யலாம்

Alphabet Inc.’s, கூகிள் நிறுவனம் இன்று அறிவித்ததன் பாடி அலுவலகத்தில் இருக்கத் தேவையில்லாத ஊழியர்களை 2021 ஜூன் இறுதி வரை வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் என்று

Read more

TASME 2020 மாநாடு

இந்த மாநாட்டின் நோக்கம் கல்வியாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை இரண்டிலிருந்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை ஒன்றிணைத்து புதிய அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்வதும், ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதும் பலப்படுத்துவதுமாகும்.

Read more

இலங்கை வவுனியாவில் நடைபெறும் மருத்துவக் கருத்தரங்கு -தாயகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு..

இலங்கை வவுனியாவில் நடைபெறும் மருத்துவக் கருத்தரங்குதலைப்பு ” நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் தொழிற்படா நிலை” Antibiotic Resistance கண்டு பயன்பெறுங்கள்.பங்குபெறுவோர்: மருத்துவ நிபுணர் ரெறன்ஸ் றோஹான் சின்னையா, (சுகாதார

Read more

இணையத்தில் தமிழ் எழுத்துருக்களும் அது கடந்துவந்த பாதையும்…- A Journey of Tamil Fonts In Internet

இணையத்தில் தமிழ் எழுத்துருக்களும் அது கடந்துவந்த பாதையும்… – A Journey of Tamil Fonts In Internet முன்னுரை மணலில் எழுதி அழகுபார்த்த எழுத்துகள் இன்று

Read more

COVID-19 குறித்த WHO ஊடக மாநாடு

புதன்கிழமை செய்தியாளர் கூட்டத்தில் COVID-19 இன் 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வழக்குகள் WHO க்கு பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் 10 மில்லியன்கள் 10 நாடுகளிலிருந்து வருகின்றன. COVID19 update

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!