Toronto வில் வேக வரம்பை மீறி உங்கள் வாகனத்தை ஓட்டினீர்களா? உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியில் டிக்கெட் கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம்.

டொராண்டோ புகைப்பட ரேடார் கேமராக்கள் (Automated Enforcement Cameras) டிக்கெட் வழங்கத் தொடங்கிவிட்டன

Toronto-ASE-camera-unit
Speed Camera Map   https://www.toronto.ca/services-payments/streets-parking-transportation/road-safety/vision-zero/safety-initiatives/automated-speed-enforcement/speed-cameras/#location=&lat=&lng=

வேகமான ஓட்டுனர்களுக்கான மொத்த அபராதம் மாகாண அபராதம், பாதிக்கப்பட்ட கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் நீதிமன்ற செலவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். திட்டத்தின் மூலம் குறைபாடு புள்ளிகள் எதுவும் வழங்கப்படாது. கட்டணம் மற்றும் நீதிமன்ற செலவுகள்: Schedule D of the Provincial Offences Act Opens in new window, a victim fine surcharge Opens in new window

Automated Speed Enforcement program to begin issuing speeding tickets on July 6

Starting July 6, the City’s 50 Automated Speed Enforcement (ASE) cameras will start ticketing drivers who are caught travelling in excess of the posted speed limit. ASE is one of the many tools in our #VisionZero toolbox intended to reduce speeding in our city and save lives. ASE increases speed compliance, alters driving behaviour and raises public awareness about the need to slow down and obey speed limits. I’m confident that our ASE will curb excessive speeding and improve the lives of our must vulnerable road users. This is about making our roads safer and about saving lives. I would rather live in a city where these cameras were not necessary – but we know people are speeding – and these cameras will catch them and make sure they pay the price.

Gepostet von John Tory am Freitag, 26. Juni 2020

News Release June 26, 2020

Mayor John Tory announced today that the City’s Automated Speed Enforcement (ASE) program will begin issuing tickets to speeding drivers on Monday, July 6.

Automated Speed Enforcement aims to increase road safety, reduce speeding and raise public awareness about the need to slow down and obey posted speed limits.

There are 50 cameras installed city-wide on local, collector and arterial roads in Community Safety Zones near schools. Each ward has two ASE cameras that will capture and record images of vehicles travelling in excess of the posted speed limit. Signage is installed in advance of all ASE locations so that motorists are aware of their presence.

If a vehicle is detected travelling in excess of the posted speed limit in an ASE-enforced area, the registered owner of the vehicle will receive a ticket regardless of who was driving.

The total payable fine amount includes a set fine, which is determined by Schedule D under the Provincial Offences Act, a proportional victim fine surcharge and applicable court costs. Offenders are only fined – demerit points will not be applied.

An individual caught speeding between 1 and 19 km/h over the posted speed limit will receive a set fine of $5 per kilometre. If travelling between 20 and 29 km/h over the posted speed limit, the set fine will be $7.50 per kilometre. For anything between 30 and 49 km/h over the limit, the set fine will be $12 per kilometre.

For example, if a vehicle is detected speeding 49 km/h over the posted speed limit, the total payable fine amount would be $718. This includes a set fine of $588, a victim surcharge of $125 and $5 in applicable court costs.

Speeds of 50 km/h or more over the posted speed limit will not be eligible for settlement outside of court. A summons will be issued to the registered vehicle owner to appear before a Justice of the Peace.

ASE camera locations are selected based on data that indicate where speed and collisions have been a problem in Community Safety Zones near schools. Additional selection considerations included planned road work, speed limits changes, obstructions or impediments to the equipment, boulevard space and the nature of the road (ex. sharp curves or steep hills).

City Council has endorsed using speed cameras to help enforce the rules of the road and keep residents safe. The Government of Ontario approved regulations to allow municipalities to operate automated speed enforcement programs in December 2019. Cameras were installed at 50 locations shortly after the approval was granted and the City began sending warning letters to drivers during the 90-day pre-ticketing period. Ticketing was scheduled to start, as per the provincial regulations, in April but was delayed due to the COVID-19 shutdown.

Just in February and March before the temporary suspension of the program, Transportation Services staff issued more than 25,000 warning letters to drivers.

Between January 27 and June 18, extremely high speeds were detected at the following nine ASE locations:

ASE LocationSchoolWardPosted Speed Limit (km/h)Highest Detected Speed (km/h)Total (km/h) Over Speed LimitTotal # Of Speeding Incidents Per Site
Royalcrest Rd.Monsignor John Corrigan Catholic Elementary School14014310320,451
Renforth Dr.Hollycrest Middle School, Michael Power High School24015211225,551
Horner Ave.Sir Adam Beck Jr School340121816,384
Jameson Ave.Parkdale Collegiate Institute4401631239,127
Caledonia Rd.F H Miller Junior Public School9401076737,437
Birchmount Rd.Immaculate Heart of Mary Catholic Elementary School20401026211,969
Brimorton Dr.St Andrews Public School2140108687,918
Silver Springs Blvd.Lynnwood Heights Junior Public School22301118111,959
Military TrailSaint John Paul II Catholic Secondary School24401066611,935
142,731

பரீட்சார்த்தமாக எடுக்கப்பட்டது தகவல்களுக்கு September and December of 2018

Pilot

The Automated Speed Enforcement (ASE) pilot occurred between September and December of 2018.

During this four-month pilot program, ASE units were used to collect data to better understand the processing and administrative requirements of the enforcement program. Data was collected from school zones located on local, collector, and arterial roads at a total of 8 locations, with each location active for 1 month and included the collection of speed and volume data, 24 hours a day, 7 days a week.

The Automated Speed Enforcement pilot project did not involve the issuance of tickets or charges to vehicle owners as the regulations necessary from the Province of Ontario have not yet been enacted.

The following table provides a summary of the locations where the cameras were deployed and the data that was collected at each of the locations.

Location (speed limit)Average Weekly Vehicles detected above the speed limitAverage Weekly Vehicles detected more than 10km/h above the speed limitAverage Weekly VolumeMax Detected Speed (km/h)
Gateway Blvd(40km/h)10,3471,01052,91186.9
Don Mills Rd(60km/h)5,7431,05885,488137.9
Queen St(40km/h)23,7485,58752,150127.4
Renforth Ave(40km/h)25,5117,37037,091202.3
Wilson Ave(50km/h)52,15116,93783,867156.4
Dufferin St(50km/h)14,1392,19263,498124.4
Rockcliffe Blvd(30km/h)49,60832,57156,230102.8
Avenue Rd(40km/h)60,17022,013103,180109.8
Toronto-நகரசபை இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது 
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!