தற்காலிகமாக UK suspends flights to 6 African countries

தென்னாப்பிரிக்காவில் 30க்கும் மேற்பட்ட பிறழ்வுகள் பரவி வரும் new Covid variant (Scientists have detected a new Covid-19 variant called B.1.1.529) காரணமாக, ஐக்கிய இராச்சியம் ஆறு நாடுகளில் இருந்து விமானங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது

New Covid variant காரணமாக UK suspends flights to six African countries

South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia and Zimbabwe will move onto the red list at 12.00 midday Friday 26 November.

There will be a ban on all direct commercial and private flights from these countries from 12.00 midday Friday 26 November to 4am Sunday 28 November.

If you have been in any of these counties and arrive in England between 12.00 midday on Friday 26 November and 4am Sunday 28 November, you:

If you have been in any of these countries and arrive in England after 4am Sunday 28 November, you must quarantine in a managed hotel. You must book a quarantine hotel package, including 2 COVID-19 tests, before you arrive in England.

Read about the latest changes to the red list.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!