முகமூடிகள் இல்லை, வெள்ளை மாளிகை கூட்டத்தில் சிறிது தூரம் President Trump Meets with Republican Members of Congress.

President Trump Meets with Republican Members of Congress


முகமூடிகள் இல்லை, வெள்ளை மாளிகை கூட்டத்தில் சிறிது தூரம்.
2 வெள்ளை மாளிகையின் உதவியாளர்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களில் tested positive for the coronavirus.

இந்த வீடியோவைப் பார்க்கவும்

பத்திரிகை செயலாளர் கெய்லீ மெக்னானி

கொரானவைரஸின் இன்றைய நிலைமை

USA Coronavirus Cases:1,321,785,Deaths:78,615,Recovered:223,603

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!